Doel & Missie van SamenSterk

Doel

Er zijn veel sociaal culturele initiatieven die vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen, die ongezien zien en toch essentieel bijdragen aan de leefbaarheid, het brede publiek niet bereiken of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Cultuur is een belangrijke drijfveer in het dorp, in al haar varianten. Het idee is om deze synergie te stimuleren langs het thema cultuur en  mensen.
 

Missie

Door samenwerking en interactie, delen met en ondersteunen van elkaar, het culturele pallet in ons dorp te behouden.

 

Waarom

Sommige verenigingen kampen met minder aanwas van leden, daardoor dreigt goede kennis verloren te gaan. Het doorgeven van kennis, ervaring en ook de verhalen die mensen aan elkaar weven komt onder druk te staan. En wat weet je nu eigenlijk nog van de cultuur van je dorp of streek? Alles van waarde is weerloos en zo is dat ook nu het geval. Uitvoeringen zijn soms niet meer mogelijk, door ontbreken van menskracht, tijd en middelen. Dit verkleint ook de mogelijkheid om de brede bevolking (toch de kweekvijver voor nieuwe leden en overdracht) te bereiken. Er is te weinig interactie terwijl er zo veel kennis en kunde te delen is. De huidige interactie wordt steeds meer gefragmenteerd. Vrijwilligers vergrijzen en er is te weinig aanwas bij jongere vrijwilligers. En zo hebben we straks de dood in de pot van het alom bekende Brabantse kloppende hart wat toch de basis vormt van onze samenleving en bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.

 
Nieuwsbrief
*
Terug naar boven